Om Malmö-Lorensborg Rotaryklubb

Starten

Klubben chartrades 1971 och fick det geografiska området Lorensborg. Vid denna tid fanns fem Rotaryklubbar i Malmö. Initiativtagaren, rektor Arne Elfving, var en till Malmö inflyttad Rotarian. Medlemsantalet under det första året uppgick till 40 personer. Av de som var med och startade klubben finns idag två kvar, som ännu är aktiva i klubben. Medianåldern var då 48 år.


Medlemmar

Från mitten av 80-talet och 25 år framåt hade klubben cirka 60 till 70 medlemmar med hög närvaro vid lunchmötena. Normal närvaro var cirka 70 procent. Medianåldern ökade successivt från 48 år till något över 60 år. Inledningsvis möttes man på Kungsparken och sedan på Kockska krogen och från år 1996 på Quality Hotel Konserthuset.
 

Projekt

Klubben har under åren bland annat drivit två framgångsrika projekt. Det ena var utbildning för yngre Rotarianer med ambition att ta olika uppdrag inom Rotary, som att leda klubbar och utveckla verksamheten. Det andra var ett yrkesregister för nätverkande, för att kunna utnyttja medlemmarnas kompetens. Man vände sig i båda fallen till det egna distriktet.
 

Aktuellt

Vi träffas varje vecka på Scandic S:t Jörgen efter att tidigare mötts på Hotel Adlon. På dagens lunchmöten är vi omkring 15 personer. Nya medlemmar har rekryterats till klubben de senaste åren. Ett antal intressanta programpunkter presenteras av inbjudna talare, såväl som av medlemmarna själva, med livlig diskussion. Ett pågående projekt är stöd till Fryshuset. Planer för kommande projekt diskuteras.
Klubben har som tradition julbön i St. Petri kyrka med efterföljande frukost på Rådhuskällaren. Vid presidentskiftet i juni turade man efteråt till Dragör, men numera görs traditionsenligt en tur med Flotten på Malmös kanaler.
                                                                                                             
Henrik Östberg 2018