01
jul
2022
Malmö-Lorensborg

Sweden

 

Sedvanligt Presidentskifte på flotten sker fredagen 1. juli 17:00. OBS ÄNDRAD TID
Medtag lämplig skaffning och kaffe. Klubben har förfriskningar på plats.
Gäster är välkomna att följa med.
Flotten brukar vara ca 2 timmar och därefter blir det kanske Bullen eller annat.
 
Anmäler er snarast med uppgift om antal personer!
 
Anmäl er till   Presidenten eller sekreterare!
 
Välkomna!
Enligt uppdrag
Per-Erik